Johtamisen polulla – unelmat ohjaavat

Viimepäivien aikana olen saanut ajatuksiini vaikuttavia kokemuksia johtamisesta, markkinoinnista ja asiakaslähtöisen toiminnan merkityksistä. Tänään sunnuntaina 17.5.2015 oli oivallusten päivä, joka sai minut ymmärtämään paremmin omia ajatuksiani ja pohjan jatkaa entistä määrätietoisemmin itsensä kehittämistä. Jokainen ihminen on viimekädessä oman onnensa seppä, vaikka emme mitenkään voi ennalta kaikkea tietää tai vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme. Tarvitaan luottamusta. Oman onnensa seppänä toiminen on valintojen tekemistä ajassa, johon vaikuttaa kokemukset, intuitio ja arvot. Ihminenhän toimii tunteiden ohjaamana jossa rationaalinen ajattelu yrittää siihen vaikuttaa. Perustelemme tunteitamme rationaalisin monesti numeraalisin mittarein. Onnellisuus ja merkityksellisyys kulkee käsikädessä. Jokainen meistä haluaa olla onnelinen ja kokea merkityksellisyyttä siinä ympäristössä jossa toimii ja vaikuttaa. Kaikki nämä ja tietysti monet muut asiat tarvitsevat johtajuutta ja johtamisen taitojen kehittämistä. Alkaen itsensä johtamisesta päätyen aina kansojen johtamiseen. Asioiden monimutkaisuus ja globaalit kysymykset herättävät esiin työelämän, arjen ja vapaa-ajan yhteensulautumisen sekä keskinäisten riippuvuus-suhteiden merkitysten ymmärtämistä ja toimimista.

Nyt olen ajatellut tehdä johtamisesta itseni kehittämisen tavan jolla parannan myös taitoja parempien asiakaskohtaamisten ja tarjoomien kehittämiseksi. Jokaisen etapin vaiheen olen pilkkonut osa-alueisiin. Monet kokemukset, näkemykset sekä opit tulevat näin paremmin jäsenneltyä. Uskon siihen, että tämä tulee kehittäämään itseäni ja niitä toimintaympäristöjä joissa toimin nyt ja tulevaisuudessa. Olen nimitänyt tämän alkavan matkan johtamisen poluksi, jonka olen jakanut 4 etappiin. 4 etappia ovat: itsensä johtaminen, esikuvat ja oppiminen, leadership sekä strateginen ketteryys. Jokainen etappi on pilkottu alakategorioihin joista itsensä johtamisen kategoriat ovat seuraavanlaiset:

– Identiteetti

– Tunnista unelmat

– Toimi niin kuin ajattelet

– Tavoitteet ja mittarit

– Tee virheitä ja opi

 

 

About the Author:

Leave A Comment