Muotoiletko tuotettasi vai asiakaskokemusta?

palasina

Oletko huomannut jonkin puuttuvan palasen maailmasta, jossa elämme ja mielestänne siitä voisi olla joillekin hyötyä? Puhkutte täyttä intoa ja tarmoa kun kehitätte uutta teknologiasovellusta. Kaikki panos annetaan silloin tuotteen teknologiakehitykseen ja siihen liittyvien arkisten byrokratioiden vaatimusten hoitamiseen? Ei kuitenkaan saa väheksyä yhtään tätä intoa täynnä olevaa tekemistä, sillä suurenmoisten Apple tuotteiden syntyfilosofiakin perustui ja perustuu edelleen suurenmoisuuteen, missä kompromissejä ei sallita. Mahdottomasta tehdää mahdollinen.

Suomessa (ainakin jonkinlainen) ja maailmalla on tahtotila tehdä suurenmoisia tuotteita. Harva siihen kuitenkaan kykenee. Olen huomannut ajankuluessa, että perinteisenä yrityksen ytimenä pidettyjen organisaatioiden ja tuotteiden ympärille rakentunut teknologialähtöisyys (vrt. teollistumisen aikakausi) elää ja hallitsee edelleen. Ilon- ja tsemppi pilkahdusten saattelemana on kuitenkin todettava että muutoshalukkuutta alkaa ilmaantumaan. Yrityksissä vallitsee silti vielä hyvin tuote- ja tuotantokeskeinen mentaliteetti, joka ei välttämättä johdu siitä etteikö tietoa olisi tarpeeksi saatavilla. Tuotekeskeinen ajattelu perustuu tuotteen ominaisuuksien kehittämiseen joko olemassa olevalla teknologialla tai innovatiivisella soveltamisella… Kaiken tohinan keskellä unohdetaan asiakas ja käyttäjärajapinta ja heidän todelliset ongelmat ja tarpeet. Kun vallalla on taistelu kustannuskilpailukyvystä, unohdetaan yksi tosiasia eli se mistä kilpailuedun rakentamisessa pohjimmiltaan onkaan kyse.

Suomalainen yritysmaailma on jakaantumassa kahtia. On niitä, jotka mullistavat markkinoita kehittämällä uusia liiketoimintamalleja (disruptio). He ottavat digitalisaation tosissaan, nostavat asiakaskokemuksen strategiakärkeen sekä toimivat tarkoituksen ja vision ohjaamana luoden palveluita tai tuotteita ja huolehtivat asiakkaan elinkaaren vaiheista ja sitouttavat elinkaariaajattelun jatkosuunnitelmiin ympäristöasioita yhtään unohtamatta.

Sitten on valitettavasti niitä missä tuskaillaan hengissä pysymisen paineissa sekä luotetaan siihen että tuotteet tai palvelut pitäisi olla niin hyviä että ei tarvitse tehdä mitään. ”Näin on tehty ennenkin joten ei minun/meidän tarvitse tehdä nytkään mitään.”  Tilauskirjat ammottavat tyhjyyttä tai asiakkaat menevät naapuriin vaikka mekin olisimme olemassa. Tässä ryhmässä muutos pelottaa ja kyyninen asenne tukahduttaa uudistumisen sekä yrityskulttuuri on pelokas ja hierarkinen, mikä tukahduttaa oppimisen ja uudistumisen. Näitä yrityksiä pitää auttaa. Jotta apua on mahdollista antaa, täytyy yrityksen johdon myöntää tarve. Muuten apua on turha yrittää viedä yritykseen. Onneksi tähän on mahdollisuus vaikuttaa.

Tiedon ja ymmärryksen jakamisella on suuri voima. On mahtava tunne kun voi auttaa tai saada apua. Muutos syntyy tekemällä yhdessä tavoitteelisesti ja askel kerrallaan. Muutos parempaan alkaa painopisteiden muutoksella. Siirretään painopisteet asiakaslähtöiseen liiketoimintamalliin, luodaan toiminnalle yhteinen tarkoitus ja visio sekä huolehditaan monikanavaisesta myynnin ja markkinoinnin yhdistämisestä, joka mahdollistaa myynnin kasvun ja asiakasyhteisöjen synnyn. Tähän tarvitaan koko henkilöstö mukaan ja jokaisen panos saumattoman asiakaskokemuksen kehittämisessä ja huolehtimisessa on elintärkeää. Alla oleva kaavioni on ensimmäinen osa asiakaslähtöisen liiketoimintamallin rakentamista, jossa käsittelen yritykseen vaikuttavia menestystekijöitä.

Kuvio #LMM (liiketoiminta + markkinointi&myynti yhdessä, osa 1)

 

 

 

About the Author:

Leave A Comment