Muutoksessa mukana – Asiakkaan ja liiketoiminnan eduksi

Muun muassa markkinointi- ja myyntijohtajilla sekä liiketoimintajohtajilla on työpöydällään muutosroadmap ja strategisten painopistealueiden määrittely. Tänään ja pitkälle tulevaisuuteen on polku hyvin selkeä. Tekemistä ja työkaluja polulla kulkemiseen on pilvinpimein ja ihmiset ovat kytkeytyneet verkkoon runsain määrin ja vieläpä monine laitteineen. Ihmiset luovuttavat vapaaehtoisesti itsestään tietoa, jotta saavat tarvitsemaansa informaatiota ja inspiraatiota erilaisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin.

Ostokäyttäytymisemme, vaatimuksemme ja liiketoimintaympäristöt ovat muuttuneet. Muutosta tapahtuu kokoajan. Nykyään asiakaspolulla toimiminen vaatii paljon enemmän insipiroivien näköalojen ja sisältöjen tuottamista kuin ennen. Meillä ihmisillä on paljon tietoa saatavilla ja olemme myös tietoisia edelläkuvatusta. Tiedon vieminen  teoiksi on kuitenkin haasteellista.  Tarpeita ja halua varmaan on,  mutta vanha totuttu tapa vetää puoleensa. No en halua uskoa tähän. Uskon siihen, että jokaisella on mahdollisuus oppia ja muuttaa omia käsityksiä. Kannustan ainakin tähän. Johtajana viisautta on luoda itselleen asiantuntijoiden ja muutosagenttien joukko, joiden kanssa muutos on riemullista, helpompaa ja turvallisempaa. Muutoksessa läsnä ovat usein pelot, jotka ovat yksi vahvimmista tunteistamme. Pelon kanssa ei kannatta jäädä yksin, vaan kanssakulkijoita yhteiselle matkalle tarvitaan aina.

Disruptive organizations succeed because they understand how to leverage technologies better to serve the goals of people. – www.i-scoop.eu

Mitä tämä tarkoittaa johtamisen näkökulmasta?

Ensinnäkin täytyy tehdä päätös muutoksesta. Päätös on tahdonilmaisu ja silloin mennään eikä meinata. Johtajilta vaaditaan erityistä herkkyyttä kuulla mahdollisuuksista, olla tietoisia niistä ja  elää jatkuvan muutoksen kanssa muutostyötä tekemällä. Liiketoiminnan draiverit, jotka ohjaavat tekemistä, pitää olla kirkkaat strategisten painopistealueiden määrittelyssä. Strategiset painopistealueet ovat muuttuvia, jotka kuljettavat yritystä tarkoituksen viitoittamaa tietä pitkin. Olemassaolon tarkoitus muttuu vain silloin, mikäli liiketoiminnan elinkaari jostain syystä tulee tienpäähän. Herkkyyden menetyksen vaarana on ns. ”markkinahäiriköt” jotka voivat viedä asiakkaasi ja lakkauttaa liiketoimintasi jopa kokonaan. Globaalissa taloudessa kaikki on mahdollista.

Kyseenalaista liiketoimintasi suuntaa ja tarkoitusta, jotta voit olla varma oikeaan suuntaan menosta. Päätökset palvelevat asiakasta ja liiketoimintaasi. Johtaminen ei ole käskynjakoa aamuisin ja valvomista seläntakana. Johtamista työkseen valmentavat asiantuntijat ovatkin todenneet, että menestyvävän yrityksen salaisuus on yrityskulttuurissa, joka kietoituu yhteen yhteisten arvojen ja vahvan olemassaolon tarkoituksen ja lupauksen sekä vuorovaikutuksen ympärille. Johtajan tehtävänä on omalla esimerkillään toimia suunnannäyttäjänä sekä saada ihmiset kukoistamaan.

Finanssiala elää ajassamme isoa muutosta ja se näkyy kaikessa toiminnassa. Pankkien perustehtävät ovat kovassa muutoksessa, jossa perinteisen pankkitoiminnan toimintamallit kokevat nyt viimeistään suurten muutosten aikaa. Panostukset uudistamiseen ovat miljardien suuruisia. Pankkien strategioihin ovat tulleet digitalisaation ja asiakaskokemuksen sekä olemassaolon tarkoituksen teemat. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon OP, joka laajentaa toimintaansa terveyden ja hyvinvoinnin alueelle osana pankkitoimintaa ihmisten ja yritysten mitä erilaisempien tarpeiden ja unelmien mahdollistajana.

Pankeissakaan ei ole enää ihan sama ajatella, että antaa asiakkaat pankkien ovella hattukourassa rauhassa koputtaa.

Mitä tämä tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta?

Asiakkaalle tämä tarkoittaa viimekädessä parempaa palvelua, enemmän mahdollisuuksia, arvovalintoja sekä vaikuttamisen tunteen. Asiakkaat tekevät jatkuvasti arvovalintoja ja haastavat itseään ja yrityksiä. Vastuu itsestä, lähimmäisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kasvaa. Kuluttajina tai yritysten ostopäättäjinä voimme vertailla ja tehdä niitä arvovalintoja, jotka meitä ohjaavat helpommin kuin koskaan aikaisemmin. Kysymys kuuluukin: Kuinka autamme kuluttajia tai ammattiostajia tekemään ostopäätöksessään sellaisia valintoja, jotka vaikuttavat postiivisesti ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin? Asiakkaat ja ostopäättäjät ovat  tiedostavia kuluttajia. Asiakkaat pystyvät haastamaan toimijoita läpinäkyvyyteen ja paremman asiakaskokemuksen tuottamiseen. Kilpailuedun ja asiakkuuden elinkaaren pituuteen vaikuttaa digitaalinen kyvykkyys sekä kokemus- ja arvolähtöinen tekeminen.

”People don’t buy what you do; people buy why you do it” – Simon Sinek

 

By | 2017-03-04T18:12:09+00:00 marraskuu 12th, 2016|Categories: Asiakaskokemus, Digitalisaatio, johtaminen, Liiketoiminta, strategia, Yleinen|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment